Katalogerna

HEM | PRODUKTER | BROSCHYRER | LADDA HEM | CERTIFIKAT | NEWS
FÖRETAGET | KUNDER | OFFERTSERVICE | KONTAKTA OSS | GLOBAL LOCATORROTORK GRUPPEN
Rotork Sweden AB

Remote Control Varumärke
 

FÖRETAGET
AFFÄRSIDÉ
VERKSAMHETSPOLICY
FÖRSÄLJNING
REACH STATEMENT
 
 
 
 

Proffs på manöverdon

Rotork Sweden AB, tidigare Remote Control Sweden AB, konstruerar, tillverkar och marknadsför högkvalitativa manöverdon för standard- och specialventiler. Vi har mer än 51 års erfarenhet av pneumatiska, hydrauliska och elektriska manöverdon.

Gemensamt för samtliga produkter är att de motsvarar högt ställda krav på driftsäkerhet, funktion och livslängd.


En hög teknisk prestanda är inte allt. För oss är det lika viktigt att bistå våra kunder med service och kunskap. I det ingår att skräddarsy lösningar efter varje kunds specifika behov och att garantera snabba och säkra leveranser.

Våra största fördelar är gott samarbete med våra kunder, mycket säkra och snabba leveranser, ett kraftfullt och prisvärt produktsortiment och hög kvalité på våra manöverdon. Det är våra kunder tacksamma för.Affärsidé

Rotork Sweden AB skall utveckla, tillverka och marknadsföra pneumatiska, hydrauliska och elektriska vriddon.

Företagets produkter och tjänster skall fortlöpande anpassas till marknadens behov.

Rotork Sweden AB skall förknippas med kvalitet och vår verksamhet skall bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan.Verksamhetspolicy

Rotork Sweden AB:s åtaganden, handlanden, produkter och tjänster skall alla uppfattas som ett uttryck för god kvalitet och miljökännedom.

Rätt kvalitet uppstår när företaget motsvarar kunders krav och förväntningar på prisvärda, felfria produkter och tjänster, genom att uppfylla avtalade affärsvillkor.

Vi bidrar till en hållbar utveckling genom att effektivisera resursutnyttjandet och minska de negativa miljöeffekterna så långt som möjligt, samt att ständigt arbeta med att minska vår miljöpåverkan. Detta gör vi i kombination med lönsamhet och bästa totalkvalité.

Vi tillämpar gällande lagstiftning, föreskrifter och i den mån det är möjligt, övriga intressenters krav och håller oss uppdaterade om förändringar i lagkrav som rör verksamheten

Ansvaret för produkternas och tjänsternas kvalitet samt företagets påverkan på miljön delas av samtliga anställda och förutsätter att varje individ aktivt bidrar med sin kompetens och engage­mang, i samspel med företagets resurser och långsiktiga mål. Som verktyg för att uppnå detta har vi upprättat och underhåller ett väl fungerande ledningssystem för kvalitet och miljösäkring.

Verksamhetspolicyn och målen för ledningssystemet skall vara känd av de anställda och finnas tillgänglig för intressenter.


 


Rotork Sweden AB
 Postadress: P.O. Box 80, SE-791 22 Falun, Sweden
Leveransadress: Kontrollvägen 15, SE-791 45 Falun, Sweden
Tel: +46 (0)23 587 00  ▪  Fax: +46 (0)23 587 45
www.rotork.com ▪  falun.info@rotork.com
 

© 2015 Rotork Sweden. This website uses cookies.
The Remote Control product logo is a registered trademark of Rotork Sweden AB.
Rotork Sweden AB is a part of Rotork Fluid Systems.