Om ni inte kan läsa mailet följ denna länk http://www.remotecontrol.se/nyhetsbrev/071204_swe.html
Välj språk:
 
Remote Control Scotch Yoke manöverdon
i livsmedelindustrier vid produktion av
vegetabilisk olja - vodka – socker – gelatin - öl
   
   
Aarhus Karlshamn Denmark A/S
 


Aarhus Karlshamn producerar vegetabilisk olja
och fett till livsmedelsindustrier world wide.

I anläggningen finns omkring 1000 st Remote Control pneumatiska manöverdon i drift, både för reglering och on-off.

Ventilpaketen levererades av Valtor Industri A/S
och består av Mecafrance kulventiler från DN 15 till DN200 och Vamein vridspjäll från DN50 till DN400.

Många on-off ventiler är utrustade med Remote Control indikeringsbox RCE4L och reglerventilerna med PMV positioner.
   
   
V & S Absolut Spirits anläggning i Sverige
 V & S Absolut Spirits tillverkar den svenska vodkan Absolut
som exporteras world wide.

Produktionen var år 2006 ca 88 miljoner liter.

I anläggningen används Remote Control manöverdon. Bilden visar RC240-DA med indikeringsbox RCE4L monterade på MecaFrance ventiler DN65 för on-off applikation. Ventilpaketen styr kontinuerligt processflödet för tillverkning av den svenska vodkan men vissa ventiler används för by-pass och vatten för diskning.
   


RC240-DA monterade på MecaFrance kulventiler DN 65 vid indunstningen där dranken, som är en biprodukt, torkas till en torrsubstans på 5-30 %.

En av fördelarna med Remote Controls kompakta Scotch Yoke don är att de tar liten plats och passar när det är trångt om utrymmet.
   
 
Danisco Sugar
 
Danisco Sugar Örtofta Sockerbruk i Sverige är ett av de största och mest moderna sockerbruken i Europa. I tillverkningen processas varje dygn ca 17.500 ton sockerbetor.
   
   
RC280-SR monterade på SOMAS metalltätande spjäll MTV400. RC-donen är försedda med Remote Control ”Safety Lock” för säker blockering och låsning av ventilerna vid service. Ändlägesindikering är med induktiva brytare RC IND. Ventilerna sitter i indunstningen och används vid avstängning av centrifugalpumpar.
   Remote Control enkelverkande don RC88-SR med ”Safety Lock”, monterad på SOMAS VSS 600 metaltätande vridspjäll. Ventilerna sitter i ledningen där betsaften pumpas genom en värmeväxlare.
   
   
Remote Control "Safety Lock" för säker blockering och låsning av ventilerna vid t ex servicearbeten på nedströms ventiler
   
RC Safety Lock möjliggör säker låsning av ventilen i önskat ändläge, öppet eller stängt. Låsningen sker med låsbar sax, där olika serviceingenjörer kan sätta i sitt eget hänglås och spärra ventilen.

Upp till 6 st olika hänglås är möjliga d.v.s. 6 olika serviceingenjörer kan var och en oberoende av varandra låsa ventilen och utföra service på olika ställen i anläggningen.
   
   
Remote Control manöverdon installerade i gelatin tillverkning
   

Gelita gruppens fabrik i Sverige tillverkar gelatin av högsta kvalitet. Gelatinet används inom flera olika områden, t ex livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Bilden visar dosering av diskmedel för rengöring
av tankar. RC220-SR enkelverkande manöverdon är monterade på Worchester kulventiler DN15. Induktiva ändlägesindikeringar är av typ RC IND. Processen styrs av en PLC. Efter slutförd diskning styr det lilla manöverdonet RC210-SR längst till vänster på bilden en ventil som renspolar ledningarna.

Alla Remote Control manöverdon installerades under åren 1990 - 1995 och är fortfarande i drift.
   Avhärdningsfilter till pannvatten med slam- och avsaltningsfilter. Ett flertal Remote Control manöverdon i olika storlekar med RC IND ändlägesindikering är monterade på Worchester ventiler från DN25 till DN50. De sköter spolvatten, backspolning och avstängningsventiler.
   
   
Remote Control pneumatiska manöverdon i bryggeri
   
Spendrups är en svensk bryggerikoncern som tillverkar totalt ca 130 000 000 liter öl om året.

Remote Control RC220-DA med induktiv ändlägesindikering RC IND och Lucifer magnetventil på Keystone mjuktätande vridspjäll DN100. Applikationen sitter under silkar, där vörten silas för att sedan vidareförädlas i vörtpannan.
   RC250-DA monterad på Keystone vridspjäll ventil. Bilden visar tydligt att Remote Controls kompakta Scotch-Yoke don är mycket lämpliga i applikationer där det är trångt om utrymmet. Applikationen är vid pumpning under tillverkningen av öl.
   
Remote Control certifikat och intyg:
www.remotecontrol.se/certificates
Remote Control ritningar:
www.remotecontrol.se/download
Actuator News 2005 2006 2007
Läs gärna våra tidigare utgåvor av Actuator News. Klicka här.
     
 
 
Vi gör det enkelt för våra kunder att
använda Remote Control produkter.
Snabba offerter, säkra leveranser,
alltid den rätta lösningen.
   
Om ni inte vill ha nyhetsbrevet i framtiden, vänligen skicka ett tomt mail till no_email@remotecontrol.se så justerar vi sändlistan.
© 2007 Remote Control