Om ni inte kan läsa mailet följ denna länk http://www.remotecontrol.se/nyhetsbrev/070627_swe.html
Välj språk:
 
Remote Control pneumatiska manöverdon i ny fjärrvärmeanläggning
   
 

Remote Control manöverdon i RC200-serien, för On-Off och reglering, har installerats i en ny fjärrvärmeanläggning som driftsattes i början av 2007. Totalt har anläggningen en kapacitet för 60 MW värme och 18 MW elektricitet. Den nya HYBEX-pannan med bubblande fluidbäddsteknologi (BFB) eldas med inhemska och miljövänliga biobränslen, såsom grot, bark, sågspån och flis. En eldning som inte bidrar till växthuseffekten!

Samtliga RC manöverdon för On-Off är anpassade till ASI-bus, för kommunikation mellan indikering och styrsystem. För reglering är RC donen med positioner anslutna till Profibus PA fältbuss.
   
 
 • Reglering av förbränningsluft till pannan. Sekundärluft med rökgas re-cirkulation
 • Remote Control RC250-SR med PMV positioner monterade på spjäll DN500
 • Ammoniakinsprutning i pannan för att reducera NOx-utsläppen. Styrs av NOx-mätningen
 • RC210-SR resp RC220-SR sitter monterade på kulventiler DN15 till DN25
 • 7 st ventiler ingår i applikationen
 
 • Tryckluftsblåsning till bottenaskkonor. Tryckluften hindrar askan från att fastna i konorna
 • RC240-SR på NAF DN50 kulventiler
 • Indikering IFM AC2316
 • 4 st ventiler till varje kona
 • Styrning av primärluft till de yttre Hybexbalkarna. Primärluftflödet används för att kyla pannans ytterväggar. Flödet minskar vid låg last
 • RC250-SR på spjäll DN500
 • Indikering IFM AC2316. ASI-bus på samtliga On-Off funktioner
 • Ammoniakpåfyllning i förvaringstank. Ammoniak används till att reducera NOx-utsläpp från förbränningen
 • Påfyllningssidan har RC250-SR med Remote Control RCE4 ändlägesgivare monterat på DN80 kulventil
 • Retursidan har RC220-SR med Remote Control RCE4 ändlägesgivare monterat på kulventil DN50
   
   
Remote Control har öppet och god beredskap att leverera manöverdon under hela sommaren.
Vi önskar alla en trevlig sommar!
 
Nästa News mail kommer i slutet av augusti och kommer att innehålla information om utställningen OE 2007 i Aberdeen, Skottland.
Remote Control certifikat och intyg:
www.remotecontrol.se/certificates
Remote Control ritningar:
www.remotecontrol.se/download
Actuator News 2005 2006 2007
Läs gärna våra tidigare utgåvor av Actuator News. Klicka här.
     
 
 
Vi gör det enkelt för våra kunder att
använda Remote Control produkter.
Snabba offerter, säkra leveranser,
alltid den rätta lösningen.
   
Om ni inte vill ha nyhetsbrevet i framtiden, vänligen skicka ett tomt mail till no_email@remotecontrol.se så justerar vi sändlistan.
© 2007 Remote Control