Om ni inte kan läsa mailet följ denna länk http://www.remotecontrol.se/nyhetsbrev/070424_swe.html
Välj språk:
 
Välkommen att besöka Remote Control i monter nr 1173
Offshore Technology Conference 2007
Klicka för information och floorplan.

 
 
Remote Control Twin Power pneumatiska eller hydrauliska flervarvsdon -
för Offshore, raffinaderier samt petrokemi och processindustri
   
 
Remote Control Twin Power manöverdon föreskrivs ofta till offshore, raffinaderier, petrokemi och processindustrin. Omgivningstemperaturerna kan där vara mycket höga och miljöerna både förorenade och explosiva. RCTP levereras i många olika utföranden helt enligt kundens kravspecifikation.
   
Remote Control Twin Power används inom oljeindustrin på bl a choke ventiler över hela världen. Några referenser är Control Components, CCI, Cameron Ireland och Weir Valves. RCTP kan förses med vår explosionssäkra switch box RC1990 i EEx d IIC T4/T5/T6 eller EEx ib IIC T5/T6 utförande.
   
   
Detta är ett exempel på en applikation i ett raffinaderi där olika kvaliteter av Bitumen transporteras från destilleringen direkt till tank. Remote Control Twin Power donen är monterade på kilslidsventiler med on-off funktion. Under processens gång är ventilerna öppna och stängs när tanken har fyllts med rätt mängd. Signalen från de potentialfria brytarna i donen omvandlas till en fältbussignal till kundens Delta V-system. Magnetventiler är monterade på vägg och kopplade till RCTP via luftslang. All utrustning är i egensäkert utförande.
   
Remote Control Twin Power och magnetventiler som anpassats till fältbuss. Indikeringen från donet går direkt in i kundens Delta V-system via Fieldbus Foundation.
   
   
Remote Control Twin Power manöverdon valdes till ett raffinaderi som ligger vid havet i Mellan Östern, med temperaturer över + 40 °C.

Ständiga vindar ”sandblästrar” både ventil och don i denna tuffa miljö.

RCTP donets uppbyggnad och motståndskraft mot korrosion gör det särskilt lämpligt för dessa miljöer, till skillnad mot el don som är mer komplicerat uppbyggda med elektriska komponenter och som kan ge problem vid höga temperaturer under lång tid.

Till denna applikation, med ökade miljö- och produktionskrav, valdes Remote Control Twin Power pneumatiska flervarvsdon med kontinuerlig återföringssignal 4-20 mA. Ventilerna manövreras från kontrollrummet med ständig uppsikt över ventilläget. Med RCTP är det lätt att strypa manövertiden till den gångtid som krävs för att undvika tryckslag i ledningen.
 
En stor fördel är att de pneumatiska RCTP donen lätt kan installeras på plats utan ombyggnad av ventilerna. Elektriska don kräver oftast en ombyggnation.
   
   
Epoxylackerat Remote Control Twin Power manöverdon med rostfria magnetventiler, filterregulator och kopplingsbox
med R/I omvandlare (från Ohm till 4-20 mA).
   
   
Därför väljer våra kunder Remote Control Twin Power
   
Remote Control Twin Power är ett pålitligt och väl beprövat manöverdon med gott renommé inom såväl olje- & gasindustrin som övrig processindustri.

RCTP:s kompakta byggmått är ofta en avgörande faktor, då utrymmet för manöverdon är begränsat på oljeplattformar och i processanläggningar.

RCTP:s moduluppbyggnad gör det mycket flexibelt och anpassningsbart till olika krav. För choke ventiler utrustas Remote Control Twin Power för en impulsstyrd körning med en noggrannhet på upp till 1/27 varv per steg. För t ex en ventil med 18 varv från stängt till öppet läge ger det en upplösning på 486 steg för hela manövern.

I tillbehörsprogrammet ingår bland annat ATEX-klassade indikeringsboxar och magnetventiler för explosionsfarliga miljöer, rör och kopplingar i rostfritt syrafast stål samt visuell indikering för visning av ventilläget. RCTP har ett mycket gott korrosionsskydd i standardutförandet, kan även lackeras enligt kundspecifikation t.ex NORSOK.
Remote Control Twin Power pneumatiska flervarvsdon för vridspjäll, sluss-, kilslid- , kul- och kikventiler.
   
   
Nästa utställning för Remote Control är
PulPaper 2007, Helsingfors, Finland, Monter Nr 3F5
Mer information skickar vi till våra kunder i slutet av maj.
www.pulpaper2007.com
   
Remote Control certifikat och intyg: www.remotecontrol.se/certificates

Skicka ett mail till
news@remotecontrol.se
och få Actuator News

Remote Control ritningar: www.remotecontrol.se/download
Actuator News 2005 2006 2007
Läs gärna våra tidigare utgåvor av Actuator News. Klicka här.
 
 
Vi gör det enkelt för våra kunder att
använda Remote Control produkter.
Snabba offerter, säkra leveranser,
alltid den rätta lösningen.
   
Om ni inte vill ha nyhetsbrevet i framtiden, vänligen skicka ett tomt mail till no_email@remotecontrol.se så justerar vi sändlistan.