Om ni inte kan läsa mailet följ denna länk http://www.remotecontrol.se/nyhetsbrev/070329_swe.html
Välj språk:
 
Remote Control manöverdon
installerade i vattenverk.
   
 
Dricksvatten har mycket hög prioritet runt om i världen. Remote Control manöverdon finns ofta i anläggningar både för on-off och reglering. Vattenverk är rena anläggningar, de vackraste har till och med kakel och mosaik på golven!
   
Bilden visar filteranläggningen i ett vattenverk för en mellanstor stad i Europa . Fyra liknande vattenverk finns i regionen och alla har moderniserats. Mer än 300 st RC200 pneumatiska Scotch Yoke manöverdon är monterade och i drift. Varje vattenverk förser ca 150.000 - 200.000 innevånare med dricksvatten.
   
RC200 donen är monterade direkt på vridspjällsventilerna och har en switch box som ger signal vid öppet eller stängt läge. Magnetventilerna följer Namur standard och har sintrade filterljuddämpare i båda avluftportarna.
   
   

Vid långa vattenledningar behövs tryckstegringspumpar. Prefabricering ger enklare och snabbare montage av rösystem. Ventiler med manöverdon kan provköras i förväg. I detta projekt är det två mindre samhällen med 24.000 innevånare som skall få dricksvatten. RCEL elektriska manöverdon används här både för on-off och reglering av flödet.


Prefabricerade moduler med ventiler och
RCEL elektriska manöverdon monterade.
   
   
Ett mindre vattenverk förser 45.000 innevånare i 13.600 hushåll med dricksvatten. Flödet är ca 11 miljoner liter vatten per dygn och distribueras genom 810 km vattenledningar.
 
I den s k filterhallen är ventilerna monterade under golv. Varje ventil har en spindelförlängning på upp till två 2 meter. Manöverdonens montagesatser är fastsvetsade i de ingjutna stålramarna för inspektionsluckorna.
   


Ledningarna med inkommande råvatten, som är 12 km lång och ligger under jord med självfall, har dimension DN500 / DN 20”. Kalottventiler är monterade på flera avsticksledningar som kontinuerligt reglerar vattenflödet till olika filter. Remote Control pneumatiska RC200 don med elektro-pneumatiska lägesställare sköter regleringen.
   
   
Remote Control erbjuder till vattenverk och reningsverk både pneumatiska och elektriska manöverdon för on-off eller reglering. Vi hjälper gärna våra kunder med dimensionering, påbyggnader, start up och service.
   
Nästa utställning för Remote Control är
OTC.07, Offshore Technology Conference 2007
Houston, Texas, USA, 30 april-3 maj, monter Nr 1173.
Mer information skickar vi till våra kunder i slutet av april.
www.otcnet.org/2007
   
Remote Control certifikat och intyg: www.remotecontrol.se/certificates

Skicka ett mail till
news@remotecontrol.se
och få Actuator News

Remote Control ritningar: www.remotecontrol.se/download
Actuator News


 
 
Vi gör det enkelt för våra kunder att
använda Remote Control produkter.
Snabba offerter, säkra leveranser,
alltid den rätta lösningen.
   
Om ni inte vill ha nyhetsbrevet i framtiden, vänligen skicka ett tomt mail till no_email@remotecontrol.se så justerar vi sändlistan.