Om ni inte kan läsa mailet följ denna länk http://www.remotecontrol.se/nyhetsbrev/060302_swe.html
   

Varje gång ni behöver elektriska manöverdon med fjäderretur och dessutom med manuell
handmanöver för on-off eller reglering av kulventiler, kikventiler och vridspjäll.
RCE-SR är bästa alternativ för er.

 

Välj språk:

 
RCE-SR ger säkerhet och noggrannhet  
RCE-SR är ett Elektriskt Manöverdon med Fjäderretur till öppet eller stängt läge antingen vid styrsignal från kontrollrummet eller vid
strömavbrott orsakat av systemfel eller olyckshändelse. RCE-SR serien finns för normalapplikationer och för applikationer i
explosionsfarlig zon.
 
Säkerhetsfunktion
RCE-SR donen används för säkerhetsfunktion på kulventiler och vridspjällventiler i t.ex. olje och gas Pipe Line applikationer. Vid nödsignal eller vid strömavbrott körs ventilen med hjälp av fjäderretur-funktionen till det förutbestämda säkerhetsläget öppet eller stängt.

Tank fyllning med högsta kapacitet och noggrannhet
RCE-SR manöverdon med doseringsfunktion används för applikationer i utlastningsterminaler för tankvagnar, oile & bensin distributions tankbilar och bunkringsbåtar.
RCE-SR manöverdonet håller ventilen fullt öppen under snabbfyllningförloppet. När tankvagnen, tankbilen eller båten är nästan full, skickas en styrsignal till RCE-SR manöverdonet som stänger ventilen till det förutbestämda finfyllningsläget, kanske 10% öppet läge. Nu är flödet mycket litet och tankfyllningen kan göras extremt noggrant.
På så sätt kan utlastningsterminaler klara snabba tankfyllningar med ökad leveranskapacitet och högsta noggrannhet.
 
Säkerhet
 
Exempel 1.
En utlastningsterminal för tankbilar utrustad med RCE-SR manöverdon har en fyllningskapacitet på 1800 liter/minut och fyllningen görs inom en marginal på 1 liter.
 
Exempel 2.
Vid en nödstängning eller ett strömavbrott när ventilen är fullt öppen och flödet är 1800 liter/minut, kommer RCE-SR att stänga ventilen så snabbt att endast 32 liter hinner passera genom ventilen från det att nödsignalen eller strömavbrottet inträffar.
 
Brandspjäll med pålitlig säkerhetsfunktion
RCE-SR manöverdon utrustade med brandskyddsjackor används för applikationer på brandspjäll i tunnelbanor och tunnelsystem.
Manöverdonen är funktionstestade för omgivningstemperaturer upp till +250 °C under 2 timmar.
Under testet manövrerade säkerhetsfunktionen med fjäderretur brandskyddspjället till den förutbestämda säkerhetspositionen och höll spjället stabilt kvar där.
 
Här är RCE-SR manöverdon utan brandskyddsjacka. Donen monteras i vertikalt läge på brandskyddspjäll vid tunnelbanestationer.

Total kvantitet för det här projektet var 710 st.
 
Säkerhet vid låga och höga omgivningstemperaturer
RCE-SR manöverdon används för inomhus- och utomhusapplikationer.

Temperaturområde:
3-fas motor standard: -40 °C till + 40°C (-40 °F till +104 °F)
1-fas motor standard: -20 °C till + 40 °C (- 4 °F till + 104 °F)
3-fas motor i Ex design: -20 °C till +40 °C (-4 °F till + 104 °F)

RCE-SR finns för 3-fas 400V / 230V / 50HZ och 1-fas 230V/50Hz

Vridmoment: 57 Nm till 5,620 Nm (500 lbf.in. till 49,700 lbf.in.)
 
Säkerhet runt hela världen
RCE-SR manöverdon används för säkerhetsfunktion på ventiler och brandskyddspjäll från Svalbard i norr till Sidney i söder. Vid en nöd- stängning eller ett strömavbrott manövrerar den välbeprövade säkerhetsfunktionen ventilen eller brandskyddsspjället till den förutbestämda säkerhetspositionen Öppet eller Stängt läge.
 

Actuator News

Skicka ett mail till
news@remotecontrol.se
och få Actuator News

 

 
 
Vi gör det enkelt för våra kunder att
använda Remote Control produkter.
Snabba offerter, säkra leveranser,
alltid den rätta lösningen.
   
   
Om ni inte vill ha nyhetsbrevet i framtiden, vänligen skicka ett tomt mail till no_email@remotecontrol.se så justerar vi sändlistan.